Иванчук Максим Сергеевич рассказал, что такое абдоминопластика

Иванчук Максим Сергеевич рассказал, что такое абдоминопластика

Доктор Максим Иванчук рассказал как проходит абдоминопластика. Показания и противопоказания к операции назвал Иванчук Максим.

Иванчук Максим Сергеевич рассказал, что такое абдоминопластика

Пластический хирург Иванчук Максим – собственник клиники эстетической хирургии высшего сегмента, рассказал о процедуре абдоминопластики. Доктор объяснил, что это такое, кому показана операция и какие у нее противопоказания. 

По словам Иванчука Максима Сергеевича, в его клинике эта операция пользуется такой же популярностью, как и маммопластика (увеличение груди). Абдоминопластика – это пластическая операция на животе, которая проводится с целью уменьшения размеров брюшной стенки. Во время ее проведения хирург удаляет лишний жир и кожу, после чего подтягивает мышцы брюха, чтобы создать эффект идеального спортивного телосложения. 

С помощью этой операции пациенткам Максима Иванчука удается избавиться от такой распространенной проблемы, как “кожно-жировой фартук”. Чаще всего от нее страдают женщины после родов, а также те, кто перенесли резкую потерю либо набор веса. Таким образом, операция нужна: 

  • Вследствие резкого похудения.
  • После беременности: при диастазе и перерастяжении мышц. 
  • При наличии сильного гормонального дисбаланса.
  • При наследственной предрасположенности к неравномерному отложению жира. 

Доктор Максим Иванчук помогает своим клиентам избавиться от постоянного дискомфорта и комплексов на фоне недовольства своим внешним видом. После проведения операции их живот становится плоским и подтянутым, поэтому женщины начинают чувствовать себя намного увереннее. 

Иванчук Максим: показания и противопоказания к проведению абдоминопластики

Пластический хирург определил несколько факторов, которые говорят о том, что вам необходима пластика живота. В первую очередь – это лишние жировые отложения в области живота. Также это может быть дряблость кожи после родов или резкого похудения. Еще один фактор – слабые мышцы апоневротического каркаса брюшной стенки. Его может определить только сам доктор. 

Хирург Максим Иванчук рассказал и о противопоказаниях. Пациенту нельзя проводить абдоминопластику, если у него есть: нарушения свертываемости крови, острые инфекции и воспаления, гепатит, почечная недостаточность и гипертония, сахарный диабет, онкозаболевания, а также патологии щитовидной железы. 

Судя по практике пластического хирурга, абдоминопластика является одним из самых сложных оперативных вмешательств. Длительность операции может составлять от 2 до 5 часов, в зависимости от масштабов вмешательства. После операции пациентка находится несколько дней в клинике, после чего отправляется домой на реабилитацию. 

Іванчук Максим Сергійович розповів, що таке абдомінопластика

Пластичний хірург Іванчук Максим — власник клініки естетичної хірургії вищого сегмента, розповів про процедуру абдоминопластики. Доктор пояснив, що це таке, кому показана операція і які у неї протипоказання.

За словами Іванчука Максима Сергійовича, в його клініці ця операція користується такою ж популярністю, як і маммопластика (збільшення грудей). Абдомінопластика — це пластична операція на животі, яка проводиться з метою зменшення розмірів черевної стінки. Під час її проведення хірург видаляє зайвий жир і шкіру, після чого підтягує м'язи черева, щоб створити ефект ідеального спортивної статури.

За допомогою цієї операції пацієнткам Максима Іванчука вдається позбутися від такої поширеної проблеми, як “шкірно-жирової фартух“. Найчастіше від неї страждають жінки після пологів, а також ті, хто перенесли різку втрату або набір ваги. Таким чином, операція потрібна:

  • Внаслідок різкого схуднення.
  • Після вагітності: при діастазі і перерозтяганні м'язів.
  • При наявності сильного гормонального дисбалансу.
  • При спадкової схильності до нерівномірного відкладення жиру.

Доктор Максим Іванчук допомагає своїм клієнтам позбутися від постійного дискомфорту і комплексів на тлі невдоволення своїм зовнішнім виглядом. Після проведення операції їх живіт стає плоским і підтягнутим, тому жінки починають відчувати себе набагато впевненіше.

Іванчук Максим: показання та протипоказання до проведення абдомінопластики

Пластичний хірург визначив кілька факторів, які говорять про те, що вам необхідна пластика живота. В першу чергу — це зайві жирові відкладення в області живота. Також це може бути в'ялість шкіри після пологів або різкого схуднення. Ще один фактор — слабкі м'язи апоневротического каркаса черевної стінки. Його може визначити тільки сам лікар.

Хірург Максим Іванчук розповів і про протипоказання. Пацієнту не можна проводити абдомінопластику, якщо у нього є: порушення згортання крові, гострі інфекції і запалення, гепатит, ниркова недостатність і гіпертонія, цукровий діабет, онкозахворювання, а також патології щитовидної залози.

Судячи з практики пластичного хірурга, абдомінопластика є одним з найскладніших оперативних втручань. Тривалість операції може становити від 2 до 5 годин, в залежності від масштабів втручання. Після операції пацієнтка перебуває кілька днів у клініці, після чого відправляється додому на реабілітацію.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.